Tablica

Szkolenia

Zarządzanie zmianą - inżynieria planowania i organizowania nowych działań

Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą:

–zwiększyć efektywność realizacji własnych celów i działań podległego zespołu oraz poznać mechanizmy PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA
– stworzyć motywację do codziennego planowania i organizowania własnych działań i działań zespołu,
– osiągnąć sukces zawodowy i prywatny w sytuacji zmian,
– odkryć swój prawdziwy potencjał i zacząć go wykorzystywać do planowania procesów i działań,
– poprawić relacje z innymi podczas wprowadzania zmian w organizowaniu,
– zyskać odwagę do podejmowania decyzji podczas planowania zmian.

Stworzyliśmy ten warsztat, aby pomóc Ci w pełni wdrażać cele, zmiany i procesy z sukcesem.

Korzyści

Tablica

Na szkoleniu odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania

 • Jak uruchomić procesy zmian w firmie poprzez efektywne planowanie i organizowanie?
 • Jak skutecznie zarządzać zmianą (planować, organizować, kontrolować, oceniać)?
 • Jak cieszyć się z sukcesów zmian?
 • Jak się zamartwiać porażkami zmian?
 • Jak utrzymać wysoki poziom energii i zaangażowania do zmian?

Program


 1. Definicja PLANOWANIA  I ORGANIZOWANIA celów, zmian, procesów
  • Istota zmian
  • Czynniki wymuszające zmianę: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Cykl zmian w organizacji
  • Najpopularniejsze metodyki wprowadzania zmian: Model Kurta Lewina, Model Kottera, Model ADKAR
  • Kaskadowe i zwinne modele zmiany
 2. Ja i inni, czyli diagram wzajemnych relacji w zmianie
  • Jak zapoczątkować zmiany?
  • Skuteczne reagowanie na proces zmian
  • Uświadomienie możliwych postaw zachodzących w reakcji na zmiany
  • Określenie własnej optymalnej roli w zmianie
  • Definiowania ról podczas procesu zmiany
  • Wpływ, priorytetyzacja i opór interesariuszy na efektywność zmiany
 3. Wykres, czyli krzywa zmiany, czego możemy się spodziewać po sobie i innych
  • Typowe reakcje i zachowania, występujące podczas wprowadzania zmiany
  • Zapoznanie z typowymi reakcjami i zachowaniem tych, którzy inicjują zmiany
  • Omówienie emocje towarzyszących zmianom
  • Jak reagować na zaistniałe emocje
 4. Lider wdrażający zmianę?
  • Zadania lidera w zarządzaniu zmianą
  • Wykorzystanie modelu Situational Leadership we wdrażaniu zmian w organizacji
  • Sposoby planowania i wdrażania matrycy zmian
  • Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w procesie zmian
 5. Trudności i opór
  • 5 barier wobec zmian i sposoby ich przezwyciężania
  • Narzędzia przydatne w radzeniu sobie z trudnościami: analiza pola sił, analiza interesariuszy, mapa zaangażowania
  • Jak radzić sobie z oporem pracowników w zmianie?
  • Narzędzia wdrażania zmiany, które lider może wykorzystać w pracy ze swoim zespołem
 6. Zarządzanie projektem zmian
  • Opracowanie planu wdrożenia zmian
  • Określenie kroków milowych projektu zmian
  • Wizualizacja procesu zmian
  • Tworzenie harmonogramu działań w zmianie
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie zmian
  • Określenie zagrożeń w projekcie zmian. Przeciwdziałanie.

metody pracy

ćwiczenia indywidualne

studium przypadku

kwestionariusz

burza mózgów

scenki, odgrywanie ról

action learning

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (590pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)


Koszt szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 590 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 490 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Gańsku lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów).

Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO.

W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po wysłaniu powyższej DEKLARACJI wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Po otrzymaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

 

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00