Warunki udziału

Warunki udziału/ Deklaracja/ Zgłoszenie

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firm sektora MŚP, Dużych Przedsiębiorstw oraz Instytucji Publicznych, bez względu na wiek uczestników, zajmowane stanowisko czy płeć. Nie wymagamy też dokumentów księgowo finansowych firm delegujących uczestników.

Organizatorem, wykonawcą oraz właścicielem licencji szkoleń i coachingów jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z. o. o. Dofinansowania do usług rozwojowych pochodzą z prywatnych środków partnerów oraz inwestorów. Nie stanową pomocy de minimis, nie pochodzą ze środków publicznych. Realizujemy wiele projektów start up’ owych, w których pozyskujemy środki finansowe i inwestorów na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych. W chwili obecnej oferujemy również dofinansowanie do wszelkich przedsięwzięć opartych na technologii Blockchain.


Kroki rejestracji udziału w szkoleniach dofinansowanych

KROK 1 - WYSYŁASZ DEKLARACJĘ.
Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc lub Deklaracja online. Wersja .doc jest dla osób deklarujących uczestników, a które muszą mieć zgodę przełożonego. Deklaracja ta zawiera miejsce na podpis osoby zarządzającej. Deklaracje online przeznaczone są dla osób, które samodzielnie posiadają możliwość zawierania wstępnych umów. Formularze te po wypełnieniu i wysłaniu stanowią NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ deklarację udziału w szkoleniach. Na ich podstawie kompletujemy grupy szkoleniowe. Otrzymanie Deklaracji potwierdzone jest mailem na wskazany w formularzu adres. W przypadku nie otrzymania przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00). Istnieje możliwość zadeklarowania dowolnej ilości osób z jednej firmy.

KROK 2 - OTRZYMUJESZ (na wskazany w deklaracji adres email) FORMULARZ ZGŁOSZENIE oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW zgodną z RODO. WYSYŁASZ WYPEŁNIONE I PODPISANE SKANY TYCH DOKUMENTÓW.
Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego/ Sopotu oraz do wysłania linku na webinar, w przypadku szkoleń online). Wraz ze zgłoszeniem wysyłamy ZGODY na przetwarzania danych osobowych uczestników zgodnych z RODO, którą również prosimy o wypełnienie i przesłanie na wskazany adres email. AKCEPTUJEMY SKANY WYPEŁNIONYCH I PRZESŁANYCH DOKUMENTÓW.

KROK 3 - DOKONUJESZ WPŁATY.
Po odesłaniu wypełnionego Zgłoszenia wystawiamy fakturę PROFORMA przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia stacjonarnego a 3 dni przed webinarium prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia stacjonarnego/ 3 dni webinarium, nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas rozliczeniowej f-ry VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Upoważniacie nas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT.

Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. 

  Koszty szkoleń dofinansowanych

ONLINE - WEBINARIUM:

  • 590 pln netto + 23%VAT/1 os/2 dni - szkolenia
  • Cena zawiera: dydaktykę, materiały, dwujęzyczny certyfikat.

UWAGA: Szkolenia odbywają się: Dzień 1 - w godz. 10.00 – 16.00 Dzień 2 - 9.00 - 14.30

WARSZAWA:

  • 690 pln netto + 23%VAT/1 os/2 dni - szkolenia
  • Cena zawiera: dydaktykę, materiały, lunch, serwis kawowy non stop, dwujęzyczny certyfikat.

UWAGA: Szkolenia odbywają się: Dzień 1 - w godz. 10.00 – 16.00 (lunch 13.00-13.40) Dzień 2 - 9.00 - 14.30 (lunch 14.30-15.00)                     

ZAKOPANE/ GDAŃSK lub SOPOT

  • 790 pln netto +23%VAT/1 os/2 dni - szkolenia  wraz z 2 dniowym zakwaterowaniem i wyżywieniem

UWAGA: Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 15.00. Zajęcia: dzień 1 - 10.00 – 16.00 (śniadanie 8.00-10.00, obiad 13.00-13.45); dzień 2 - 9.00 – 15.00 (śniadanie 8.00-9.00, obiad 14.30)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat. Dopłata do pok. 1 os. - 140 pln netto+23% VAT/ 2 dni.

Powyższe ceny są ostatecznymi cenami jakie ponosi klient. Nie ma "ukrytych" dodatkowych (przyszłych) kosztów.
 

KROK 4 - PRZYJEŻDZASZ NA SZKOLENIE

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) "Patria" (www.patriazakopane.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku lub Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatorium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Aqua House (www.aquahouse.pl) , hotel "Amber" (www.hotel-amber.pl)

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć koszt 100 zł netto+23%VAT/ 1 osobę, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie, gdzie nie gwarantujemy usługi zakwaterowania.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie (usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszystkich uczestników.

 

WZORY formularzy DEKLARACJI I ZGŁOSZENIA dostępne są w Regulaminie.

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00