referencje

Zobowiązuje nas zaufanie
i zadowolenie...

GRUPA PRODUCENTÓW AMPLUS

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami European Training & Consulting Center zrealizowało dla naszej firmy szkolenia z tematów: Podstawy wdrażania systemu HACCP; Controlling procesów magazynowych; Kontrola jakości; Planowanie i zarządzanie produkcją; Optymalizacja procesu produkcji; Kierowanie zespołem pracowniczym; Liderstwo - postawa czy umiejętność; Organizacja czasu i pracy na stanowisku managera, Psychologia wpływu w zarządzaniu. Perswazja; Coaching - skuteczna forma rozwoju pracowników; Asertywność i praca z obiekcjami; Efektywne techniki zarządzania ludźmi; Komunikacja interpersonalna; Rozwiązywanie konfliktów w zespole; Systemy motywowania pracowników. Łącznie przeszkolono 103 pracowników. Nieszablonowy styl działania, umiejętność poruszania się we wrażliwym obszarze kultury naszej organizacji, wysokie kwalifikacje, ogromne zaangażowanie i profesjonalizm trenerów pozwoliły na osiągnięcie zamierzonego celu oraz uzyskanie wysokich ocen wśród uczestników szkoleń. Pozostajemy pod wrażeniem profesjonalizmu z jakim firma podeszła do powierzonego jej zadania i z pełną odpowiedzialnością oraz świadomością będziemy polecać ją innym."

Prezes zarządu

YASUMI

"Trenerzy European Training & Consulting Center realizują systematycznie na nasze zlecenie szkolenia dla pracowników i właścicieli gabinetów franczyzowych YASUMI. Szkolenia obejmują tematykę z zakresu Profesjonalnej Obsługi Klienta, Sprzedaży oraz Skutecznego Zarządzania. Prowadzone zajęcia są oceniane bardzo wysoko pod kątem przygotowania merytorycznego jak i praktycznego. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w otwartej atmosferze oraz przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń. Firma realizuje szkolenia bardzo efektywnie i z dochowaniem należytej staranności i jakości, w związku z czym rekomendujemy firmę jako solidnego i rzetelnego partnera."

Prezes zarządu

MACROLOGIC

"Trenerzy European Training & Consulting Center prowadzą dla naszych pracowników z działów usługowych szkolenia z zakresu umiejętności "miękkich" tj. Asertywność, Komunikacja, Mentoring. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod treningowych tj. analiza przypadku, trening praktyczny, wykład, gry dydaktyczne. Zakres szkoleń i ćwiczenia są tak dobierane, aby pracownicy mogli nabyte umiejętności wykorzystać w codziennej pracy. Podczas szkoleń Trener na bieżąco reaguje na potrzeby uczestników, elastycznie się do nich dostosowując. Wszystkie dotychczas zrealizowane szkolenia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Pracownicy w ankietach po szkoleniu podkreślają dużą wiedzę merytoryczną Trenera, umiejętność wytworzenia dobrej atmosfery, co sprzyja przyswajaniu nowej wiedzy oraz umiejętność zaangażowania uczestników w ćwiczenia. Doceniają również dużą liczbę odpowiednio dobranych do ich problemów ćwiczeń. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem Trenera. Z pełną odpowiedzialnością polecamy te firmę jako solidnego partnera."

Dyrektor ds. Jakości i Rozwoju Kadr

KAROL KANIA I SYNOWIE

"Od wielu już lat Trenerzy European Training & Consulting Center prowadzą szkolenia dla pracowników i klientów firmy Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., które obejmują następującą tematykę: Skuteczna Komunikacja i Organizacja Pracy dla kadry zarządzającej; Sztuka Efektywnej Sprzedaży; Negocjacje Handlowe; Nowoczesne i skuteczne narzędzia zarządzania firmą. Opracowane przez firmę programy szkoleń nie tylko uwzględniają zdefiniowane przez naszą Firmę potrzeby, ale co istotne są dostosowane do specyfiki działania naszej firmy, co w efekcie przekłada się na spełnienie oczekiwań uczestników. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem takich metod treningowych jak: analiza przypadku, burza mózgów, trening praktyczny w parach i grupach, informacja zwrotna trenera, dyskusja, wykłady, gry dydaktyczne. Założone cele szkoleniowe są w pełni realizowane, zaś same szkolenia są bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkoleń. Charakterystyczną cechą dominującą na szkoleniach, jest umiejętność zachęcenia uczestników do czynnego i aktywnego zaangażowanie w zajęcia. Poprzez ćwiczenia praktyczne Trenerzy dbają również o to, by uczestnicy zdobytą wiedzę natychmiast przetrenowali, tak by w codziennej pracy, przyniosła im jak najwięcej korzyści. Szkolenia wyróżnia wysoki poziom merytoryczny. Na szczególne uznanie zasługuje również otwarta i partnerska atmosfera stworzona podczas zajęć, sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Zajęcia są przeprowadzone w sposób rzetelny i kompetentny, z dużym zaangażowaniem ze strony Trenerów, co zasługuje na wysoką ocenę jakości przeprowadzonych szkoleń. Rekomendujemy firmę oceniając szkolenia jako profesjonalne i godne polecenia innym firmom i instytucjom."

Prezes zarządu

SILESIA 2000

"Działając w imieniu SILESIA 2000 Sp. z o.o. i SILESIA 2000 Piotr Sędziak, niniejszym potwierdzam, że obydwa w/w przedsiębiorstwa, korzystają z usług szkoleniowo-coachingowych ETC&C - European Training & Consulting Center. W dotychczasowej współpracy firma zaprezentowała wysoki poziom fachowości, a co najważniejsze skuteczności w realizacji powierzonych zadań. Czynnikami godnymi podkreślenia - jako skutek oraz efekt szkoleń i coachingów- są wysoki poziom wiedzy naszych pracowników w zakresie metod i technik sprzedaży oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków. Z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować usługi firmy innym podmiotom gospodarczym."

Prezes zarządu

NORTH FISH POLSKA S.A.

Efektywnie wykorzystany czas. Otrzymane informacje bardzo użyteczne i warte wykorzystania. Ogólnie: BARDZO DOBRZE! Szkolenie: "Budowa Zespołu i Motywowanie"

Prezes zarządu

Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa

Polecam szkolenia firmy ponieważ są zorganizowane i prowadzone na bardzo wysokim poziomie! Trenerzy mają bardzo duże doświadczenie praktyczne co jest bardzo ważnym elementem dla moich pracowników. Polecam usługi firmy szkoleniowej wszystkim, którzy cenią sobie czas i profesjonalizm.

Prezes zarządu

Magnum Service Sp. z o. o

Zdecydowanie polecam szkolenia ponieważ merytorycznie jak i dydaktycznie są na najwyższym poziomie. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach korzystając z usług innych firm szkoleniowych, ale te są najbardziej wartościowe.

Prezes zarządu

Górnicza Fabryka Narzędzi

Cieszę się, że się spotkaliśmy. Moi ludzie zaczęli inaczej patrzeć na pracę oraz środowisko, w którym pracują. Osobiście, nauczyłem się też jak oddzielać ludzi od problemu"- wszyscy mówią, że to potrafią, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Bądź twardy wobec problemu, a miękki wobec człowieka - Ja już wiem jak to robić. 

Prezes zarządu

Wydawnictwo Jezierski

Sposób prowadzenia szkolenia jest bardzo przystępny i angażujący słuchaczy. Ponadto trenerzy prowadzący szkolenia są wyjątkowo komunikatywni co pozwala na lepsze zrozumienie tematyki szkolenia.

Dyrektor finansowy

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00