coaching

Nauczamy myślenia zorientowanego na wyniki

Kompas

W ramach dofinansowania do Państwa rozwoju proponujemy usługę coachingu.

Podczas sesji coachingowej wraz z Klientem doskonalimy cały szereg kompetencji we wcześniej wytyczonym obszarze. W trakcie spotkań Klient traktowany jest jako kreatywna osoba z potencjałem, posiadająca zasoby i możliwości by znajdować najlepsze dla siebie rozwiązania. Poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami, wyznaczanie zadań, a także zachęcanie do działania przypominając o mocnych stronach o celach i o wizji zapewniamy coachowanym osobom możliwość wyjścia poza ich aktualny stan umiejętności.

oferujemy

Coaching indywidualny<br />(pracowniczy)

Coaching indywidualny
(pracowniczy)

najczęstsza forma coachingu, polegająca na pracy coacha
z indywidualnym pracownikiem firmy

Coaching menedżerski <br />(manager coaching)

Coaching menedżerski
(manager coaching)

kierowany do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (menedżerów)

Coaching osobisty

Coaching osobisty

nastawiony na rozwój osobisty, kształtowanie celów, postaw i zachowań, nad którymi Klient chce pracować

Coaching inspiruje, motywuje i kreuje.
Cała reszta zależy od Ciebie!

W swoim działaniu nauczamy myślenia zorientowanego na wyniki.
W czasie sesji coachingowej dokonujemy przeglądu obecnej sytuacji, formułujemy konkretne cele, a następnie wspólnie z coachem następuje szukanie i opracowanie sposobów ich realizowania. W całym procesie ważne jest wykorzystanie posiadanych już umiejętności i doświadczeń jakie posiada Klient. Podejmowanie zaplanowanych wcześniej działań stymulowane jest poprzez motywowanie do podejmowania właściwych decyzji. Zmiana zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości oraz zrozumienie wybranych strategii działania.

Co daje coaching w naszym wykonaniu:

  • kreatywność i pewność w podejmowaniu decyzji
  • świadome wykorzystywanie swoich wrodzonych predyspozycji,
  • umiejętności i nabytej wiedzy
  • zaradność i elastyczność w działaniu
  • lepsze relacje z ludźmi
  • rozwój posiadanych kompetencji zawodowych
  • rozwój kariery
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00