Tablica

Szkolenia

Kadry i płace w praktyce. Zmiany w Prawie Pracy 2024r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu kadr i płac oraz księgowości.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia obejmuje wszystkie zmiany w prawie pracy w 2023 r. i planowane na 2024.

Korzyści

Tablica

Szkolenie proponujemy w układzie 2 dniowych szkoleń stacjonarnych (Zakopane, Warszawa, Gdańsk) lub 2 dniowe szkolenie online na żywo z sali szkoleniowej.

Program

 • Praca zdalna.
 • Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
 • Procedura pracy zdalnej.
 • Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
 • Ocena ryzyka na pracy zdalnej.
 • Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.
 • Kontrola pracy zdalnej.
 • Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 • Urlop rodzicielski.
 • Przepisy przejściowe dotyczące urlopów rodzicielskich.
 • Komu przysługuje 9 tygodni rodzicielskiego.
 • Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 • Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej. Wniosek o siłę wyższą.
 • Chorobowe podczas urlopu opiekuńczego.
 • Chorobowe podczas siły wyższej. Stanowisko Ministerstwa pracy.
 • Nowe świadectwo pracy.
 • Ważność decyzji o niepełnosprawności po odwołaniu stanów – zmiana od 30.12.2023 (kolejna zmiana w ważności orzeczeń).
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy work life balance.
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
 • Przerwa od pracy – stanowisko GIP.
 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 • Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
 • Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8. Treść oświadczenia.
 • Szkolenie a czas pracy po nowelizacji.
 • Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia. Treść informacji.
 • Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.
 • Procedura kontroli trzeźwości.
 • Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
 • Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
 • Dokumentacja wyników badania.
 • Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
 • Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
 • Dokumentacja pracownicza
 • Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
  • Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  • Dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
  • Dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą,
 • Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 • Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  • Okresy przechowywania,
  • Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  • Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • Rozliczanie wynagrodzeń w aspekcie podatkowo składkowym.

metody pracy

ćwiczenia indywidualne

ćwiczenia w parach

studium przypadku

wykład

gry i symulacje

kwestionariusz

dyskusja

burza mózgów

prezentacja

analiza dokumentów

action learning

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)
Koszt szkolenia (790pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 690 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 590 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Formularze są NIEZOBOWIĄZUJĄCA deklaracją udziału w szkoleniu.

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00