Tablica

Szkolenia

II etap szkolenia „FOLLOW-UP”. Trening umiejętności

W imieniu wszystkich trenerów prowadzących dla Ciebie I etap szkolenia w Zakopanem, Gdańsku i Warszawie z zakresu zarządzania i kierowania zespołem, rozwoju osobistego, sprzedaży, negocjaji, obsługi klienta serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w szkoleniu uzupełniającym Twoje umiejętności. Nazwaliśmy je II etapem szkolenia – „FOLLOW-UP” treningiem umiejętności.  Metodologia spotkania follow-up wpiera zmiany poszkoleniowe. Podczas naszych pierwszych spotkań nie było czasu, aby przetrenować niektóre zachowania i „wprowadzić” nowe, poprawne nawyki komunikacji. II etap szkolenia organizujemy wyłącznie w Zakopanem, jak zawsze z 2 dniową usługą zakwaterowania.

Korzyści

Tablica

SZKOLENIE JEST OBOWIĄZKOWE i WYŁĄCZNIE DLA UCZESTNIKÓW I ETAPU.

Celem spotkania jest wsparcie uczestników we wdrożeniu wiedzy zdobytej podczas I etapu szkolenia.

Program

Follow-up to usługa wzmacniająca efekty szkolenia, dlatego program naszego spotkania jest taki sam jak pierwszego. Rozpoczynamy nasze spotkanie 4 lipca o godz. 10.00 na głównej sali, gdzie przedstawimy
założenia organizacyjne całego spotkania. Po obiedzie „rozejdziemy się” (w zależności od preferencji
i/lub wcześniej odbytych szkoleń) do 3 sal, w których prowadzone będą warsztaty „Follow up”:
Sala 1 – Warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich - uczestnicy szkoleń: Zarządzanie i Kierowanie Zespołem, Trudne Rozmowy z pracownikiem.
Sala 2 – Warsztat rozwoju osobistego - uczestnicy szkoleń: Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie stresem, Obsługa Trudnego Klienta, Negocjacje
Sala 3 – Warsztat ustawień wg Berta Hellingera - warsztat ustawień systemowych porządkujących/ zmieniających życie. Warsztat przeznaczony dla „świadomych” uczestników wszystkich naszych szkoleń.

Tego samego dnia wieczorem, aby lepiej przyswoić wiedzę, zapraszamy od godz. 19.30 na kolację, a w
części dalszej dyskotekę.

metody pracy

ćwiczenia indywidualne

ćwiczenia w parach

studium przypadku

wykład

gry i symulacje

kwestionariusz

dyskusja

burza mózgów

prezentacja

analiza dokumentów

action learning

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Szkolenie odbędzie się w Zakopanem w pensjonacie „Jastrzębia Turnia”, www.jastrzebiaturnia.pl, 34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 40a

Harmonogram zajęć:
Dzień 1 – 04.07.24r. 10.00 - 17.00. Przerwy 15 min., co 1,5 godziny. Obiad: 13.30-14.30, kolacja 19.30 – 24.00.
Dzień 2 – 05.07.24r. 10.00 - 15.00. Przerwy 15 min,. co 1,5 godziny. Obiad: 15.00.


Całkowity koszt 2 dniowego szkolenia w Zakopanem wynosi 790 zł +23% VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: 2 noclegi (przyjazd w przeddzień terminu), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 1 kolacja), dydaktykę, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, konsultacje, certyfikat, bankiet. Dopłata do pok. 1 os.–140zł netto+23%VAT/ 2 dni/ 1 os. W przypadku udziału w szkoleniu bez usługi zakwaterowania koszt wynosi: 690 zł +23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni. Cena zawiera: dydaktykę, 2 obiady, przerwy kawowe, materiały, konsultacje, dwujęzyczny certyfikat.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział ukraińskiego pracownika w kursie językowym.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu.  W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po wysłaniu powyższej DEKLARACJI wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Po otrzymaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakladce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00