Tablica

Szkolenia

Trening Kontrolowania Złości

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy:

 • na co dzień pracują w miejscu o zwiększonym ryzyku kontaktów z osobami trudnymi, którzy mogą zachowywać się prowokująco, czasem obraźliwie czy agresywnie.
 • sami są trudnymi osobami, wpadającymi w złość.

Korzyści

Tablica

Szkolenie adresowane jest do:

 • menedżerów,
 • pracowników działu reklamacji,
 • pracowników obsługi klienta, sprzedaży
 • rodziców,
 • nauczycieli, trenerów, pedagogów.

Uczestnicy:

- nabędą umiejętności kontroli złości i zastępowania agresji inną reakcją,

- inaczej będą reagować na strach, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, bezradność - które mogą prowadzić do złości

- będą potrafić budować odporność psychiczną

- udoskonalą swoje umiejętności zapobiegania konfliktom

Program

 1. Główne założenia Treningu Kontrolowania Złości - TKZ
 • Czym jest?
 • Założenia, Cele i Korzyści wdrożenia Modelu TKZ  
 • Czym się różni Trening od warsztatu – podobieństwa i różnice
 1. Model nabywania oraz kształtowania umiejętności kontrolowania złości, agresji i trudnych/ przykrych emocji
 2. Podstawy psychologii emocji jako baza do Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych :
 • neurobiologiczne podstawy powstawania złości
 • emocjonalne podstawy powstawania złości
 • społeczne podstawy powstawania złości 
 • cykl powstawania złości i reakcje na nią
 • prawidłowości i zaburzenia w rozwoju emocjonalnym jednostki:
  • fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
  • zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  • problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
 • funkcje uczucia złości
 • możliwości samokontroli zachowania pod wpływem odczuwanej złości
 • Czy emocje da się kontrolować?
 • Emocje pozytywne i negatywne, przykre, trudne.
 • Czy istnieją emocje pozytywne?
 • Emocje „zdrowe” i „niezdrowe”
 1. Elementy psychopatologii:
 • Umiejętność rozróżniania depresji od smutku, lęku od strachu, paniki, etc.
 • Kiedy warto prosić o konsultacje specjalistę
 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
 1. Jak kontrolować inne przykre emocje
 • Gniew i złość
 • Strach i lęk
 • Smutek, wstyd i poczucie winy
 • Bezsilność i bezradność

 

 1. Praktyczny trening kontroli złości i zastępowania agresji zachowaniami społecznie akceptowanymi. Stosowane ćwiczenia pomagają zapobiegać konfliktom, zanim jeszcze wystąpią. 

metody pracy

psychodrama

psychotesty

dyskusja

burza mózgów

coaching

Informacje organizacyjne

zas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)

Koszt szkolenia (790pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 690 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 590 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po wysłaniu powyższej DEKLARACJI wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Po otrzymaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakładce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00