Tablica

Szkolenia

Zarządzanie transformacją cyfrową. Od Excela poprzez ERP do Cloud Connectivity.

Szkolenie omawiające podstawy zarządzania transformacją cyfrową (DX - Digital Transformation)

Szkolenie kierowane jest do firm, które nie mają żadnego systemu IT, posługują się Excelem.

Tematyka szkolenia, zakłada omówienie:

 • - podstawowych elementów zarządzania DX
 • - zasad zarządzania zmianą
 • - podstaw zarządzania produktem
 • - zasad bezpieczeństwa cyfrowego
 • - elementów zarządzania procesami
 • - zasad wdrożenia systemów

Uczestnicy szkolenia

Właściciele i menadżerowie firm, informatycy, księgowi, szefowie działów.

Korzyści

Tablica

Cele szkolenia

 1. zapoznanie z transformacją cyfrową (elementami), metodologią wdrażania systemów informatycznych
 2. zapoznanie się z zarządzania zmianą, zarządzaniem procesami, omówienie technicznych warunków wdrożenia
 3. zagrożenia przy wdrożeniu systemu
 4. zaplanowanie przykładowego wdrożenia

Korzyści ze szkolenia

 1. uzyskanie wiedzy nt. transformacji cyfrowej
 2. zapoznanie się z podejściem procesowym wdrożenia (zarządzanie procesami i zmianą)
 3. podjęcie świadomej decyzji o wdrożeniu - go/no go
 4. zarządzanie produktem - korzyści dotyczące czasu i kosztów wdrożenia

Podczas szklenia dokonasz auto - audytu dojrzałości cyfrowej:

 • Określisz silosy technologiczne i komunikacyjne.
 • Określisz jak zintegrować narzędzia i dane, którymi dziś zarządzasz.
 • Dostosujesz strategię, analitykę i rozwiązania technologiczne do celów biznesowych.
 • Określisz trwały rozwój Twojej organizacji w obszarze integracji danych i technologii.

Program

1.Różnica pomiędzy systemem informacyjnym a informatycznym.

2.System ERP - czym jest system ERP?

ERP - Enterprise Resource Planning - system do zarządzania działalnością przedsiębiorstwa, do planowania jego zasobów. System działa w oparciu o jedną bazę danych, gdzie gromadzi się różne informacje z zakresu działania przedsiębiorstwa. Dane te są przetwarzane w czasie rzeczywistym.

Obszary działania przedsiębiorstwa i "objęcia" systemem ERP:

Finanse, Logistyka, Magazyny, Produkcja, Sprzedaż, CRM, Gospodarka Remontowa, Kadry i Płace, Środki trwałe, Transport, Treasery.

3.Kiedy warto wdrażać ERP?

Gdy Twoje obecne oprogramowanie nie dostarcza na czas danych

Gdy przechowujesz dane w różnych systemach rozproszonych i komunikacja miedzy nimi jest czasochłonna i kosztowna

Gdy zauważasz, ze tracisz klientów z powodu braku informacji

4.Czy/dlaczego warto wdrażać system informatyczny?

 • obliczanie ROI. Im wyższe ROI tym szybciej zwróci się nam system.

ROI = (przychód - koszt) / koszt * 100%.

Przykład: przygotowanie informacji ręcznie kosztuje nas miesięcznie 4000 zł, rocznie 48000 zł. Jeśli koszt wdrożenia systemu to 30 000 zł, to ROI = (48000 - 30 000) / 30 000 = 60%.

Czasem wartość ROI jest ujemna, np. -50%, oznacza to, że potrzebujemy dwóch lat na zwrot inwestycji i dopiero potem zaczniemy zarabiać.

 • zwrócenia uwagi na niemierzalne efekty wdrożenia systemu IT. Szybka i dokładna informacja zarządcza pozwoli na skuteczne prowadzenie biznesu, przekłada się to na zadowolenie klientów, lepszą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, oszczędność czasu, zmniejszenie ilości roboczogodzin (brak błędów ludzkich), teoretycznie mierzalne, w praktyce trudno powiedzieć, co wpłynęło na to zmniejszenie.
 • Automatyzacja procesów, kontrola nad nimi, monitorowanie łańcucha dostaw, minimalizacja kosztów magazynowania, zmniejszenie czasu reakcji przy podejmowaniu decyzji, szybsza realizacja zamówień, zwiększenie wydajności, zwiększenie płynności finansowej.

- sposoby wdrożenia ERP

- modele rozliczeniowe (zakup/licencja z serwisem - abonament)

- upgrade, update - co to?

5.Potrzeby informacyjne w firmie a sposób ich pozyskania za pomocą systemu informatycznego.

6.Omówienie procesu otrzymywania informacji (na przykładzie działu finansowo-księgowego oraz logistycznego) w aktualnym systemie informacyjnym, oraz w jaki sposób można to odzwierciedlić w systemie IT.

7.Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu ERP, część I

- określenie potrzeb

 • czego tak naprawdę Zarząd/właściciel spodziewa się po zakupie i wdrożeniu systemu IT, wydobycie potrzeb rzeczywistych a nie deklarowanych
 • jakie ma na to środki i jak mocno jest zdeterminowany, by wdrożyć system IT
 • jakie moduły zarząd chce mieć (FK, Sprzedaż, Gospodarka magazynowa, Produkcja, inne)
 • analiza procesów w firmie, uświadomienie uczestnikom tego, że jeśli będą mieli spisane i opracowane procesy, to wdrożenie systemu IT będzie miało szansę na sukces - pytanie po co to robię, jakie efekty chciałbym mieć z tego procesu, jakie informacje zwrotne. Pytanie PO CO/CZEGO CHCĘ na każdym etapie procesu!
 • sposób podejścia do wdrożenia - należy stawiać sobie i innym wysoko poprzeczkę, wtedy jest szansa, że osiągniemy więcej niż gdybyśmy zdali się na sposób wdrożenia firmy zewnętrznej.

- przygotowanie

 • pokazanie jak ważna jest jakość dostarczania danych (śmieci na wejściu -> śmieci na wyjściu)
 • analiza, jakich informacji naprawdę potrzebujemy, na zasadzie spisania potrzebnych informacji (raporty zarządcze)
 • wąskie gardła w procesach i sposoby zapobiegania im (wprowadzanie danych, ilość osób potrzebnych do obsługi systemu IT, konflikt ról, choroby, urlopy, zwolnienia pracowników, do jakich informacji pracownicy mogą/muszą mieć dostęp)
 • przygotowanie do rozszerzenia systemu (nice to have)

8.Elementy zarządzania zamianą, produktem i procesami. Bezpieczeństwo cyfrowe.

9.Zagadnienia techniczne wdrożenia systemu IT

 • ustalenie celu wdrożenia, budżetu, ram czasowych
 • zdefiniowanie harmonogramu i kamieni milowych
 • powołanie kierownika projektu - osoby odpowiedzialnej przed zarządem za wdrożenie, nadanie mu kompetencji
 • wybór systemu i firmy wdrożeniowej - firmy i systemy IT na rynku (Comarch (Optima), Teta, Subiekt, Insert, inne. Co brać pod uwagę przy wyborze firmy? (Jej wielkość, czas istnienia, liczbę klientów, opinie, elastyczność oferowanego systemu, cenę, zakres terytorialny...)
 • przygotowanie sprzętu, pomieszczeń (chmura, własne serwery?)
 • sposób wdrożenia systemu (Agile, Prince (kaskadowo), Kanban, (Trello) inne)
 • budowa zespołu wdrożeniowego (my + firma zewnętrzna)
 • interfejsy do innych systemów (sklepy internetowe, inne systemy, Excel, połączenie za pomocą plików płaskich, API, user exitów, itp).
 • migracja danych, mapowanie
 • modyfikacje systemu pod kątem specyfiki działania firmy, najlepiej jak najmniej tych modyfikacji, dokumentacja zmian
 • sposoby startu nowego systemu (big bang, równolegle)
 • bezpieczeństwo cyfrowe - VPN, chmura, kody dostępu, uprawnienia, hasła, oprogramowanie SaaS, bezpieczeństwo danych

10.Sposób na udane wdrożenie

11.Kiedy wdrożenie może się nie udać?

 • gdy nie mamy jasno zdefiniowany cel
 • nie mamy budżetu
 • nie mamy zespołu wdrożeniowego
 • zespół nie ma czasu i motywacji na wdrożenie nowego systemu
 • nie mamy przygotowanego sprzętu i pomieszczenia
 • nie zmotywujemy pracowników, a przykład idzie z góry. Jeśli zarząd nie przyłoży się do wdrożenia motywując ludzi, to zahamujemy wdrożenie
 • ludzie mają naturalną niechęć do zmian i trzeba im uświadomić, że nabywają nowych kompetencji i staną się cenni dla firmy
 • nie przeszkolimy ludzi z używania nowego systemu (mam na myśli członków załogi, niebędących w zespole wdrożeniowym

12.Zaplanowanie wdrożenia - ćwiczenie angażujące wszystkich uczestników

13.Podsumowanie szkolenia i panel dyskusyjny.

metody pracy

ćwiczenia indywidualne

ćwiczenia w parach

studium przypadku

wykład

gry i symulacje

kwestionariusz

dyskusja

burza mózgów

prezentacja

analiza dokumentów

action learning

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (590pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" (www.hotelmiramar.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)
Koszt szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 590 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 490 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po wysłaniu powyższej DEKLARACJI wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Po otrzymaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakładce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00