Tablica

Szkolenia

Trudne rozmowy z pracownikiem - delegowanie zmian, rozwiązywanie problemów, konstruktywna ocena i informacja zwrotna

Szkolenie dotyczy prowadzenia trudnych rozmów, m. innymi: delegowania zadań, rozwiązywania problemów i konstruktywnej oceny i informacji zwrotnej. Szkolenie to jest dopełnieniem szkolenia „Kierowanie zespołem - skuteczne angażowanie, motywowanie i przywództwo”, które pokazuje wszelkie mechanizmy występujące w pracy zarządczej i kierowniczej. Niniejsze szkolenie ma charakter treningu umiejętności, podczas którego przećwiczymy umiejętność delegowania, prowadzenia trudnych rozmów czy rozwiązywania problemów, coachingów czy oceny pracowniczej.

Szkolenie to,  przeznaczone jest dla menedżerów, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami – kierowania zespołem w dobie ciągłych zmian, niepewności i konfliktów.

Menedżerowie muszą otwarcie komunikować niepopularne decyzje związane z pracą w nadgodzinach, przeciążaniem pracowników obowiązkami, odmową udzielenia urlopu, cięciem kosztów, obniżką wynagrodzeń czy redukcją zatrudnienia.

Korzyści

Tablica

Konsekwentna, jasna i otwarta komunikacja ma kluczowe znaczenie w sytuacji niepewności i ciągłych zmian. Utrzymujące się napięcie, stres, osobiste obawy o życie i zdrowie powodują, że ludzie działają w mniej sprzyjających warunkach i potrzebują innego modelu komunikacji.

 • Jak przekazywać trudne informacje i budować własną wiarygodność i siłę autorytetu w sytuacjach kryzysowych.
 • Jak prowadzić szczerą i otwartą dyskusję na trudne tematy dotyczące:
 • Sytuacji firmy.
 • Zmian w zakresie obowiązków, obciążenia pracą. Zmian stanowiskowych.
 • Zastępstw, nadgodzin, zmian czasu pracy.
 • Redukcji etatów. Zamknięcia działu. Zamknięcia zakładu.
 • Niewłaściwych zachowań.
 • Trudnej sytuacji pracownika.
 • Długotrwałego stresu i napięcia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi.

Program

Wyznaczanie celu – delegowanie zmian – monitorowanie – feedback.

 • Lista kontrolna przygotowania delegowania.
 • Przydzielanie zadań do delegowania.
 • Potencjał osoby, a delegowanie zadań,dobierania zadań do kompetencji pracownika.
 • Co musisz wziąć pod uwagę?
 • Zagrożenia i wyzwania delegowania.
 • Wsparcie w trakcie realizowania zadania. Monitoring i ocena.

 Motywacyjna komunikacja w trakcie delegowania. 7 poziomów skutecznego delegowania.

 • Komu delegować?
 • Jak delegować, aby budzić motywację. Jak delegować, żeby do nas nie wróciło?
 • Kiedy delegować?
 • Jak reagować na zastrzeżenia, wskazywać korzyści i straty.
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników?
 • Jak postępować w przypadku, gdy  pracownicy nie wywiązują się z powierzonych im zadań?

 Konstruktywna informacja zwrotna

 • Jak dawać odważną informację zwrotną?
 • Jak komunikować pracownikom trudne decyzje i nie stracić autorytetu?
 • Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?
 • Jak po przekazaniu trudnych informacji udzielić wsparcia pracownikom?
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?

Komunikacja kryzysowa.

 • Kryzysy wybuchają zwykle niespodziewanie. Nie każdemu kryzysowi można zapobiec, natomiast na każdy kryzys można się dobrze przygotować.
 • Zaufanie i wiarygodność. Podstawa komunikacji.
 • Jak prowadzić rozmowy w zespole na tematy trudne, związane z sytuacją firmy i wdrażaniem niepopularnych zmian.
 • Zespół w długotrwałym napięciu i frustracji.
 • Sytuacja nasilonej traumy spowodowanej obecnymi czynnikami zewnętrznymi.
 • Jak rozmawiać z zespołem, z osobami w silnym niepokoju i stresie.
 • Jak rozpoznawać potrzeby pracowników doświadczających sytuacji kryzysowych (pandemia, obawa o własne zdrowie i życie)?
 • Jak mobilizować pracowników do pokonywania przeciwności i radzenia sobie z rzeczywistością, która nas przerasta?
 • Jak wspierać ludzi, gdy lęk paraliżuje powrót do codziennej pracy?
 • Jak zmniejszyć niepokoje, lęki i stres w zespole?
 • Jak pomagać pracownikom, którzy w sytuacjach stresowych, silnego lęku nie mogą się skupić na pracy?

Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach

 • Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania?
 • Jak reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
 • Jak reagować na niepodjęcie pracy przez pracownika?
 • Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.

5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.

 • Stopniowanie komunikatów w sytuacjach trudnych. Od wyjaśnienia do realizacji sankcji.
  Od bardzo proszę do realizacji sankcji
 • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie)

Trudne rozmowy o rozstaniu. Zwolnienie pracownika.

 • Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia
 • Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.
 • Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.
 • Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.
 • Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.
  Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

metody pracy

ćwiczenia indywidualne

ćwiczenia w parach

studium przypadku

wykład

gry i symulacje

kwestionariusz

dyskusja

burza mózgów

prezentacja

analiza dokumentów

action learning

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)

Koszt szkolenia (790pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 690 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 590 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po wysłaniu powyższej DEKLARACJI wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Po otrzymaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakładce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00