Tablica

Szkolenia

Polski Ład 2.0 i inne zmiany legislacyjne w prawie podatkowym

Szkolenie proponujemy w układzie 2 dniowych szkoleń stacjonarnych (Zakopane, Gdańsk) lub w formie online.

Korzyści

Tablica

Program

Dzień 1

CENY TRANSFEROWE  2022

Zagadnienia ogólne

 1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych
 2. Limity transakcji
 3. Obowiązki sprawozdawcze
 4. Termin sporządzenia dokumentacji
 5. Sankcje

Zmiany w 2022 r.

 1. Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
 2. Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla określonej grupy podmiotów.
 3. Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 4. Nowe zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji.
 5. Pozostałe zmiany.

E-FAKTURY 2022-2023

 1. Omówienie stanu prawnego oraz głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur).

 1. Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami.

 

 1. Specyfika fakturowania strukturyzowanego w obrocie B2B oraz B2C, w tym zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.

 

 1. Szczegółowe przedstawienie struktury logiczną u-faktur (schemat FA_VAT), ze wskazaniem pól obligatoryjnych oraz fakultatywnych – omówimy najistotniejsze „nowe” dane, które będzie trzeba ujmować na fakturach strukturyzowanych w stosunku do faktur tradycyjnych czy e-faktur.

 

 1. Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).

 

 1.  Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń.

Dzień 2

POLSKI  ŁAD – podsumowanie zmian praktycznych

 1.  Kwota wolna od podatku.
 2.  Drugi próg podatkowy.
 3.  Ulga dla klasy średniej.
 4.  Analiza rozporządzenia ministra finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.
 5.  Ulgi dla rodzin.
 6.  Składka zdrowotna: umowa o pracę, zlecenie, powołanie, prokura, działalność gospodarcza.
 7.  Obowiązki pracodawcy.
 8.  Ulgi w PIT.
 9.  Strategia podatkowa oraz sprawozdanie z realizacji strategii.
 10.  Ulga na złe długi w CIT i PIT.
 11.  Wybór orzecznictwa i interpretacji z zakresu CIT.
 12.  Nowe ulgi podatkowe od 2022 r. w CIT i PIT
  •    Ulga B+R i IP BOX – korzystne zmiany i możliwość łączenia ulg.
  •    Ulga dla innowacyjnych pracowników
  •    Ulga na prototypy
  •    Ulga na ekspansję produktową
  •    Ulga na robotyzację
  •    Ulga na powrót
  13.    Ryczałt dla osób powracających do Polski.
  14.    Legalizacja” nieujawnionych źródeł dochodu.
  15.    Pozostałe zmiany istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm
 • Przesyłanie ksiąg w formie elektronicznej od 2023 r.
 • Nowe uprawnienia KAS i „nabycie sprawdzające”.
 • Podatek „minimalny” CIT
 • Ukryte dywidendy
 • Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła
 • Zasady ustalania rezydencji podatkowej
 • Nowy CIT „estoński”
 • Spółki holdingowe
 • Usunięcie art. 15e
 • Cienka kapitalizacja (art. 15c)
 • Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów
 • Zmiana przepisów zakresie ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców rozliczenie remanentów w podstawie składki zdrowotnej szczególne rozliczenie różnic remanentów w 2022 r. jak ująć w podstawie składki przychody wolne od podatku oraz umorzoną subwencję PFR sprzedaż środków trwałych, a ustalenie podstawy składki zdrowotnej – szczególne zasady dla środków trwałych zamortyzowanych przed 2022 r.,
 • Kilka rodzajów działalności a ustalanie składki zdrowotnej – przegląd stanowiska ZUS i MZ czy można skompensować dochody i straty ustalając podstawę naliczenia składkijak rozliczyć składki wspólników kilku spółek, w tym przy różnych formach opodatkowania wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej za styczeń 2022 r.
 • Zawieszenie działalności gospodarczej a ustalenie składki zdrowotnej
 • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – jak rozliczyć składki zdrowotne
 • Nowe zwolnienia podatkowe w rozliczeniu działalności gospodarczej na etapie zaliczek i w zeznaniu rocznym, w tym w zeznaniu wspólnym małżonków w połączeniu z ulgą dla klasy średniej – pracujący emeryt i rodzina 4+
 1. Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego.

 

Informacje organizacyjne

Czas trwania/ miejsce szkoleń/ koszt:

Warszawa/ Zakopane/ Gdańsk/ Online:

dzień 1:10.00-16.00, dzień 2: 9.00-14.30

Szkolenia stacjonarne w Warszawie odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Centrum szkoleniowe: Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania. O miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Koszt 2 dniowego szkolenia (590pln+23%VAT/1os.) zawiera: dydaktykę, materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat.

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl), "Patria" (www.patriazakopane.pl), "JST Turnia" (www.jastrzebiaturnia.pl).

Szkolenia stacjonarne w Gdańsku/ Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" (www.hotelmiramar.pl), hotel Aqua House (www.aquahouse.pl), hotel Amber (www.amber-hotel.pl)
Koszt szkolenia (690pln+23%VAT/1os.) z zakwaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat.

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Gdańsku/ Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe). Dopłata do pokoju 1 os. wynosi (Zakopane/ Gdańsk) 140 zł netto+23%VAT/ 2 dni. Uczestnicy przyjeżdzają w przeddzień wyznaczonego terminu szkolenia. Zakwaterowanie tego dnia od godz. 15.00.

W przypadku uczestników szkoleń preferujących wyższy standard hotelowy (niż***) lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąć 100pln+23%VAT, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Koszt szkolenia bez zakwaterowania: 590 pln+23%VAT/ 1 os.

Szkolenia online "live" - Proponujemy możliwość udziału w szkoleniach ONLINE na zasadzie STREAMING WEBINAR "LIVE". Uczestnik bierze obserwacyjny ale czynny udział w szkoleniu ONLINE, które odbywa się w rzeczywistości na sali szkoleniowej. Ma kontakt wizualny i głosowy z trenerem prowadzącym zajęcia. Widzi całą prezentację oraz bierze czynny udział we wszystkich ćwiczeniach, które realizują uczestnicy stacjonarnego szkolenia. Może na tzw. "oknie czatu" pisać pytania i komentarze, do których trener prowadzący nawiązuje podczas dalszej części szkolenia. Koszt szkolenia online: 490 pln+23%VAT/ 1 osobę/ 2 dni.

WYŚLIJ DEKLARACJĘ UDZIAŁU W SZKOLENIU (docx lub online)

Zgłoszenie

Deklaracja.doc jest przeznaczona dla osób, które muszą uzyskać podpis osoby decydującej, aby zadeklarować udział pracowników firmy w danych szkoleniach.

Deklaracja online jest przeznaczona dla osób, która mają możliwość samodzielnego decydowania o zgłoszeniu osób na szkolenia. Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o (w sytuacji szkoleń stacjonarnych) miejscu odbywania się szkoleń.
Wraz z tą informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIE. Zawiera on m.innymi miejsce na imienne dane uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń w Zakopanym/ Sopocie lub do wysłania linku, w sytuacji webianarów). Prosimy również o wysłanie wypełnionej, załączonej wraz ze Zgłoszeniem ZGODY na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO. W sytuacji nie otrzymania potwierdzenie przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy: 0-607730000 (9.00-21.00).

Wpłata

Po odesłaniu wypełnionego formularza ZGŁOSZENIE wystawiamy PROFORMĘ przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni (w przypadku szkoleń stacjonarnych) i 3 dni (w przypadku webinarów) przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.
Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas f-ry rozliczeniowej VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury VAT. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora lub rezygnacji do 7 dni (a dokonanej wpłaty) zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora.
Podane ceny są wartością netto. Do cen należy doliczyć 23%VAT.
Instytucje, które finansują szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. Należy dołączyć do zamówienia stosowne oświadczenie, które wysyłamy na życzenie instytucji/ firmy zgłaszającej.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn losowych i niezależnych. W przypadku dokonania wpłat za szkolenie, organizator dokona wówczas zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto wpłacającego.
Więcej w zakładce Regulamin/ Warunki udziału.

nasi klienci

kontakt

Planujesz szkolenie – skontaktuj się z nami
a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Adres

European Training & Consulting Center Sp. z o. o.
00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Atrium Center

Informacja

607 73 00 00

E-mail

info@szkolenia-dofinansowane.pl

Telefon

22 185 54 72 centrala
22 185 56 06 dział szkoleń
22 185 56 09 dział księgowości

FAX

22 185 54 73

NIP

527-21-64-310

*pola wymagane

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00