Komunikacja interpersonalna

Cele szkolenia

 • poznanie zasad komunikacji niewerbalnej, werbalnej, wokalnej
 • poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji rozmówcy
 • poznanie psychologii rozmówcy i jej różnych typów
 • umiejętność dobierania sposobów obsługi do preferowanego stylu klienta/rozmówcy
 • poznanie motywacji różnych typów klientów, nabycie umiejętności inicjowania profesjonalnego kontaktu z klientami
 • nabycie umiejętności mówienia językiem korzyści
 • nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Specyfika komunikacji
  • Typy komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się
  • 7 grzechów komunikacji
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Style komunikacji
  • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
 3. Komunikacja w kontaktach z współpracownikami i z klientami
  • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
  • Język kobiet a język mężczyzn
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji
  • Filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
 4. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
  • Analiza transakcyjna
  • Predykaty sensoryczne i systemy prowadzące
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 5. Rozwiniecie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy
  • Argumentowanie pod kątem korzyści
  • Podstawowe techniki perswazji
 6. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Proksemika
  • Kontakt wzrokowy
  • Znaczenie poszczególnych zespołów gestów
 7. Asertywność jako jeden z aspektów komunikacji
  • Autodiagnoza zachowań asertywnych
  • Asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
  • Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
  • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
  • Podstawowe techniki asertywnej komunikacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat „JA”, konkretność
 8. Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami
  • Zasady pozytywnego wsparcia
  • Zasady konstruktywnej krytyki
  • Asertywna komunikacja i komunikowanie typu – JA
 9. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
  • Typy sytuacji kryzysowych
  • Typy komunikatów wyprzedzających
  • Komunikacja wyprzedzająca