Warunki udziału

Warunki udziału/ Deklaracja/ Zgłoszenie

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firm sektora MŚP, Dużych Przedsiębiorstw oraz Instytycji, bez wzgędu na wiek uczestników czy płeć. Nie wymagamy dokumentów finansowych firm delegujących uczestników.

Organizatorem, wykonawcą oraz właścicielem licencji szkoleń i coachingów jest spółka European Training & Consulting Center Sp. z. o. o. Dofinansowania do usług rozwojowych pochodzą z prywatnych środków partnerów oraz inwestorów. NIe stanową pomocy de minimis, nie pochodzą ze środków publicznych. Realizujemy wiele projektów start up’ owych, w których pozyskujemy środki finansowe i inwestorów na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych. W chwili obecnej oferujemy również dofinansowanie do wszelkich przedsięwzięć opartych na technologii Blockchain.

                                               Kroki rejestracji udziału w szkoleniach dofinansowanych

KROK 1 - WYSYŁASZ DEKLARACJĘ.
Na stronie głównej obok nazw szkoleń znajduje się Deklaracja.doc lub Deklaracja online. Wersja .doc jest dla osób deklarujących uczestników, a które muszą mieć zgodę przełożonego. Deklaracja ta zawiera miejsce na podpis osoby zarządzającej. Deklaracje online przeznaczone są dla osób, które samodzielnie posiadają możliwość zawierania umów. Formularze te są NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ deklaracją. Na ich podstawie kompletujemy grupy szkoleniowe. Otrzymanie Deklaracji potwierdzone jest mailem na wskazany w formularzu adres. W przypadku nie otrzymania przyjęcia Deklaracji (w przeciągu 24 godzin od jego wysłania) prosimy o kontakt telefoniczny na telefon alarmowy:  0-607730000 (9.00-21.00). Istnieje możliość zadeklarowania dowolnej ilości osób z jednej firmy.

KROK 2 - OTRZYMUJESZ (na wskazany w deklaracji adres email) FORMULARZ ZGŁOSZENIE oraz UMOWĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodną z RODO. WYSYŁASZ WYPEŁNIONE I PODPISANE SKANY TYCH DOKUMENTÓW.
Po wypełnieniu i przesłaniu Deklaracji wysyłamy informacje o skompletowaniu grupy i miejscu odbycia się szkolenia. Wraz z informacją wysyłamy formularz ZGŁOSZENIA, który prosimy o wypełnienie. Zawiera on miejsce na dane imienne uczestników (do certyfikacji oraz rezerwacji hotelowych w przypadku szkoleń wyjazdowych do Zakopanego/ Sopotu). Wraz ze zgłoszeniem wysyłamy umowę przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, którą również prosimy o wypełnienie i przesłanie na wskazany adres email. AKCEPTUJEMY SKANY WYPEŁNIONYCH I PRZESŁANYCH DOKUMENTÓW.

KROK 3 - DOKONUJESZ WPŁATY.
Po odesłaniu wypełnionego Zgłoszenia wystawiamy fakturę PROFORMA przesyłając ją na wskazany w zgłoszeniu adres email. Na minimum 7 dni przed terminem szkolenia prosimy o wpłatę na konto, która stanowi gwarancję udziału w szkoleniu.

Rezygnacja zgłoszona (mailem) do 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Nie wystawiamy wówczas rozliczeniowej f-ry VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia 100% kosztów szkolenia wg wystawionej faktury. Istnieje wówczas możliwość oddelegowania innej osoby na miejsce osoby rezygnującej.

Upoważniacie nas Państwo do wystawienia i wysłania w formie elektronicznej (na wskazany w Formularzu "online" adres e-mail) faktury VAT, bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego - podstawa prawna art. 106n ust.1 ustawy o VAT.

Wpłata na konto stanowi gwarancję udziału w szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, odwołania szkolenia z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie niezwłocznie zwrócona cała kwota wpłacona na konto organizatora. Fakturę za szkolenie wystawiamy w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.                        

                                            Koszty szkoleń dofinansowanych

WARSZAWA:

  • 290 pln netto +23%VAT /1 os/2 dni - szkolenia personalne rozwoju tzw."miękkich" kompetencji
  • 390 pln netto + 23%VAT/1 os/2 dni - szkolenia specjalistyczne rozwoju tzw. "twardych" kompetencji
  • Cena zawiera: dydaktykę, materiały, lunch, serwis kawowy non stop, dwujęzyczny certyfikat.

UWAGA: Szkolenia odbywają się: Dzień 1 - w godz. 10.00 – 16.00 (lunch 14.00-14.30) Dzień 2 - 9.00 - 15.00 (lunch 14.30-15.00)                     

ZAKOPANE/ SOPOT:

UWAGA: Uczestnicy przyjeżdżają 1 dzień przed planowanym terminem szkolenia. Rejestracja tego dnia - od godz. 15.00. Zajęcia: dzień 1 - 10.00 – 16.00 (śniadanie 8.00-10.00, obiadokolacja 16.00); dzień 2 - 9.00 – 15.00 (śniadanie 8.00-9.00, obiad 14.30)

Koszt 2 dniowego szkolenia (Zakopane/ Sopot) z zakaterowaniem zawiera: 2 noclegi w pokoju dwu osobowym, 2 śniadania, 2 obiady, dydaktykę, materiały, serwis kawowy non stop, certyfikat. Dopłata do pok. 1 os. - 78 pln netto+23% VAT/ 2 dni.

Powyższe ceny są ostatecznymi cenami jakie ponosi klient. Nie ma "ukrytych" dodatkowych (przyszłych) kosztów. 

Szkolenia są "wysoce" merytoryczne i nie zawierają elementów marketingu i sprzedaży "niechcianych" produktów/ usług. 

KROK 4 - PRZYJEŻDZASZ NA SZKOLENIE

Szkolenia stacjonarne w Zakopanem (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Willa Pod skocznią" (www.podskocznia.pl), "Dawidek" (www.dawidek.pl), "Basieńka" (www.basienka.com.pl), "Czarny Potok" (www.czarnypotok.pl) lub "Adria" (www.adriazakopane.pl) .

Szkolenia stacjonarne w Sopocie (z zakwaterowaniem) odbywają się  w hotelach lub pensjonatach: Hotel "Opera" Sopot (www.hotelopera.pl), hotel "Miramar" - sanatorium - (www.hotelmiramar.pl), hotel Bursztyn (www.hotelbursztyn.pl)  hotel Sedan (www.hotelsedan.pl)

Dokładne miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania (w Zakopanem lub Sopocie) zależne jest od ilości zgłoszonych uczestników oraz możliwości hotelu (głównie od zamówień na pokoje 1 osobowe).

W przypadku uczestników szkoleń preferujacych wyższy standard hotelowy lub uczestników dojeżdzających do miejsca szkolenia (hotelu) - istnieje możliwość nie korzystania z noclegów. Wówczas należy odjąc koszt 100 zł netto+23%VAT/ 1 osobę, stanowiący koszt zakwaterowania przez 2 dni ze śniadaniami. Jest to wówczas taki sam koszt jak koszt szkolenia w Warszawie, gdzie nie gwarantujemy usługi zakwaterowania.

Szkolenia stacjonarne w Warszawie
(usługa bez zakwaterowania) odbywają się w różnych centrach szkoleniowych m. innymi: siedziba ETC&C, Google Campus Warsaw, Centrum szkoleniowe Żoliborz, Ogrodowa, Żurawia, Sienna lub Zielna. Usługa oferowana bez zakwaterowania.

O dokładnym miejscu szkolenia informujemy po otrzymaniu od Państwa deklaracji. Uzależnione jest to od zamówień na pok. 1 osobowe i możliwości hotelowych zakwaterowania wszsytkich uczestników.

 

WZORY formularzy DEKLARACJI I ZGŁOSZENIA dostępne są w Regulaminie.Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 
Pola oznaczone * są wymagane
Nasi klienci